• વિકસેન હેંટાઈ

    ફિલ્મ વીએક્સન હેંટાએ પુખ્ત વયના લોકો માટે ઉત્તમ કાર્ટૂન બનાવવા માટે, સર્જનાત્મક શક્તિ અને પોતાના સર્જનાત્મક ચાર્જિસને સેન્ટ પીટર્સબર્ગના વર્સુસની શોધ કરી હતી. આંકડાઓ બતાવે છે કે સંસાધનો માટે 46% મુલાકાતીઓ પુખ્ત છે, પ્રસિદ્ધ એનાઇમ અક્ષરો સાથે વિડિઓ જોવાનું પસંદ કરે છે.

મોબાઇલ ફોન માટે વિક્સન હેન્ટાઈ ઑનલાઇન જુઓ

તમારી ટિપ્પણી પ્રથમ હશે!
એક ટિપ્પણી મૂકો
લોકપ્રિય